Παρέχουμε άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό για την ανίχνευση παγιδευμένων χώρων και τη θωράκιση τους ενάντια στις ενέργειες αυτές. Διατίθενται ειδικές κατασκευές κατά περίπτωση με τις οποίες από-παγιδεύεται ο χώρος από μικροπομπούς ή αθέατες βιντεοκάμερες και παράλληλα προστατεύεται χάρη στις ειδικές συσκευές εντοπισμού που διατίθενται από την εταιρεία μας.

Ελέγχουμε οποιοδήποτε χώρο μας ζητηθεί:(γραφεία,σπίτια, αυτοκίνητα,εταιρείες κ.τ.λ.).

Ελέγξτε και διασφαλίζεται τον προσωπικό σας χώρο. Διατίθονται μηχανήματα H-SPIN τα οποία είναι αντικλεπτικά κι έτσι διασφαλίζετε τον προσωπικό σας χώρο.

Ολοκληρωμένο πακέτο έρευνας από 250 €.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ.