Η συμβολή μας είναι άμεση για τη διασφάλιση των εγγράφων της επιχείρησης,των οικονομικών της αρχείων,και κυρίως,των επιτευγμάτων της.

Ελέγχουμε τον εργασιακό χώρο,τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και προστατεύουμε παράλληλα τις απόρρητες τηλεπικοινωνίες.

Καλύπτουμεόλους τους επαγγελματικούς τομείς,επιχειρησιακές  έρευνες,βιομηχανική κατασκοπεία,ναυτιλιακές έρευνες,ασφαλιστικά κ.τ.λ.

Η εταιρεία MKontoulis έχει την τεχνογνωσία να δημιουργήσει και να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο θα σας δίνει τη δύναμη και τη σιγουριά της ασφάλειας.Παρέχεται άρτιος ηλεκτρονικός εξοπλισμός.Δυνατότητα εντοπισμού ατόμων που οφείλουν κάποιο χρηματικό ποσό.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ.