Με τις προγαμιαίες έρευνες αποκαλύπτουμε τα αληθινά χαρακτηριστικά του μελλοντικού συντρόφου πριν προβείτε σε κάποια σοβαρή απόφαση που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή σας.

Ερευνούμε το παρελθόν του προσώπου που σας ενδιαφέρει, το ποινικό του μητρώο, τις συναναστροφές που είχε και έχει με διάφορα πρόσωπα, την ειλικρίνεια όσον αφορά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και την παρούσα οικογενειακή του κατάσταση.

Το γραφείο μας ενεργεί άμεσα για τη συλλογή στοιχείων οποιασδήποτε προσωπικής σας υπόθεσης με οργάνωση και υπευθυνότητα.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ.