Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και η άρτια τεχνολογική κατάρτιση της ΜΚ – Εμπιστευτικές Έρευνες είναι στη διάθεσή σας για τη συλλογή πληροφοριών, συνοδευμένων από τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αξιοπιστία τους, προκειμένου οι πληροφορίες να είναι έγκυρες προς κάθε χρήση.

Παρέχεται πλήρης κάλυψη των ιδιωτικών σας τηλεπικοινωνιών, με τον έλεγχο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και την προστασία 100% του απορρήτου τηλεπικοινωνιών του πελάτη, ενώ παράλληλα μπορεί να πληροφορηθεί για τους τηλεφωνικούς αριθμούς, που τον παρενοχλούν, με απόκρυψη.

Διατίθενται ειδικές συσκευές κατά περίπτωση.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ